وقتی خــــدا خــــــــــوابه...
عاشق اسمونا پشت یک پنجره مرد...
جانب مسجــــد اگر کــــم رفتیــــم
سوی میخــــــانه دمــــادم رفتیــــم
بعد از این گوش به واعـــظ نکنیـــــم
به جـــــهنم که جـــــــهنم رفتیــــم

[ چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 0:59 ] [ عدنان ]
درباره وبلاگ

نه اشتباه نکن این یک شعر عاشقانه نیست ... تصور کن یک مردو با چشمان خیس ...
امکانات وب